A Pataki Zokni, (Cégszerűen: Pataki Tibor E.V.; 1106 Budapest, Jászberényi út 29.; Adószám: 56082069-2-42) mint adatkezelő, tiszteletben tartja a honlapját látogatók adatainak biztonságát.

 

 

Honlapunkon elérhető szolgáltatások igénybevétele során személyes adatkezelés nem történik.

A személyes adatok kezelésének jogalapja minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és önkéntesen, kifejezetten elfogadja, különös tekintettel arra, hogy a Pataki Tibor E.V. az alábbiakban meghatározásra kerülő személyes adatokat tárolja és kezeli. Személyes adatokat Ön a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban adhat át és szavatolja, hogy megfelelő és tájékozott hozzájárulással rendelkezik az információk átadására.

A fentiekben meghatározott specifikus adatkezelési célokon túlmenően az adatkezelés általános célja lehet az Önnel folytatott üzleti kapcsolat megfelelő teljesítésének figyelemmel kísérése. Személyes adatokhoz az Önnel folytatott üzleti kapcsolattal összefüggő napi feladatokat intéző személyek férhetnek hozzá, ideértve a személyes adatoknak az Önnel folytatott üzleti kapcsolat feladataival összefüggésben a Pataki Tibor E.V. által megbízott személyeket. Az adatok az illetékes hatóságok számára és/vagy kéréseinek megfelelően, valamint a Pataki Zokni tevékenységére alkalmazandó jogszabályok és ajánlások alapján továbbításra, illetve közzétételre kerülhetnek.